Hem

FÖRSÄLJNING AV STÖRLINGEBOKEN!

Har Du ännu inte ett exemplar av boken om Störlinge? 

Läs mera om boken - KLICKA HÄR

ÅRSMÖTE

 

Inbjudan till alla medlemmar i Gärdslösa Kulturgrupp

 

Mötesrestriktioner på grund av coronaviruspandemin gjorde att årsmötet 2020, som var planerat till 15 mars 2020 i Gärdslösa Prästgård, måste ställas in med kort varsel. Alla planerade aktiviteter under verksamhetsåret 2020 har av samma skäl blivit inställda. Den tidigare styrelsens sammansättning har bibehållits under 2020. Eftersom restriktionerna fortsätter kan inte heller något fysiskt årsmöte genomföras under 2021, så som stadgarna föreskriver.

 

För att föreningen ska kunna leva vidare efter pandemin måste nödvändiga beslut fattas och val hållas. Därför har styrelsen på ett Skype-möte 2021-02-04 beslutat att genomföra ett virtuellt gemensamt årsmöte för de båda verksamhetsåren 2019 och 2020. Denna inbjudan och ett förslag till färdigt årsmötesprotokoll har skickats ut till alla medlemmar som har lämnat sin e-postadress. Se förslaget till protokoll samt årsmöteshandlingar i form av verksamhets-berättelser, bokslut och revisionsberättelser för de båda åren genom att klicka på knapparna nedan.


Under en tid av tre veckor, vecka 9, 10 och 11, fram till söndag 21 mars, har Du som medlem möjlighet att ställa frågor samt komma med synpunkter och förslag till ändringar i protokollet.

 

Styrelsen utgör därefter årsmötespresidium och genomför ett digitalt årsmöte, utifrån det föreslagna protokollet och med eventuella inkomna förslag till justeringar. Denna ordning är okonventionell och följer inte föreningens stadgar, men i det läge som råder och som kommer att fortsätta under obestämd tid måste vi ta till nya och oprövade metoder för att Gärdslösa Kulturgruppen ska fortleva.

 

OBS! Lämna dina synpunkter på protokollet senast söndag 21 mars via mail till info@gardslosakulturgrupp.com eller per telefon till någon av ledamöterna i den sittande styrelsen. Om vi inte har hört från Dig innan detta datum räknar vi med att Du står bakom och godkänner besluten i det föreslagna Årsmötesprotokollet.

 

Ann-Mari Linåker, 070-356 42 53       AnnCathrine Sjöström, 073-073 83 97

Ingemar Folkesson, 070-346 41 82    Ingela Sjögren, 072-402 54 20

Lennart Sjöström, 070-399 79 10       Barbro Palm, 070-272 76 70

 

Gärdslösa 2021-02-18

 

Styrelsen


MEDLEMSAVGIFTEN 2021

Föreningen behöver få fler betalande medlemmar för att verksamheten ska kunna fortsätta. Ditt stöd behövs - tack på förhand!


Medlemsavgiften är 40.-. Du kan betala med 

  • Swish 123 046 22 26
  • Bankgiro 534-0740 (Ölands Bank)


Kom ihåg att skriva ditt namn i meddelanderutan!

Boken om Störlinge


Läs pressklipp om Störlingeboken!


Kulturgruppen har arbetat med boken sedan 2,5 år. Många Störlingebor har bidragit med material och information. Särskilt måste nämnas Anders Marell som skrivit flera kapitel i boken. 

 

Det har blivit ett unikt bokverk om Störlinges historia och nutid. Många intressanta kapitel beskriver utvecklingen i byn under århundradena - människor och fascinerande levnadsöden, livet i byn med dramatiska och vardagliga händelser, bebyggelsen, jordbruket, fisket och andra näringar, Amerikafarare som aldrig kom tillbaka, eller som återvände. Fastigheterna är beskrivna med historia, ägarlängd och bilder.

 

Boken omfattar c:a 350 sidor och innehåller mer än 500 fotografier. Priset är 375.-

 

Boken om Störlinge är en självklar gåva till Dig själv och till alla som har anknytning till och intresse av Störlinge och Öland.


Så här kan Du köpa boken:

  1. Kontakta någon av medlemmarna i Kulturgruppens styrelse, som alla har böcker till försäljning. 
  2. ....eller också kan boken beställas här:
 
 
 
 
 
Skickas med post till adressen ovan. Porto 79.- tillkommer
Hämtas på ADT Digitaltryck, Verkstadsgatan 1, Borgholm (må-to 08-16)
Hämtas hos styrelseledamot (se Styrelsen 2019 ovan till vänster)
Hämtas under sommaren 2020
 
 

Betalning vid leverans (kontant / SWISH / bankgiroinbetalning)

 Välkommen till

Gärdslösa Kulturgrupp


Vi är en allmännyttig, partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening, som är öppen för alla som vill stödja föreningens verksamhet. Föreningens syfte är att verka för att utveckla intresset för kultur, forskning och dokumentation av byar i Gärdslösa socken. Gemenskap och samverkan med andra föreningar i socknen eftersträvas. Föreningen startade år 2007 och har cirka 160 medlemmar.


Organisationsnummer: 802516-8975


Bankgiro 534-0740 (Ölands Bank)


Swish: 123 046 22 26


Vi kan nås via mail till föreningen:

info@gardslosakulturgrupp.com


eller på telefon till ledamöterna i styrelsen

Klicka här

 

Visst vill Du bli medlem i Gärdslösa Kulturgrupp!