Kvarnfester / Månskenskvällar

Kvarnen Flora

Kvarnfester och Månskenskvällar

Kvarnen Flora ligger på Vallåsen i Södra Gärdslösa. Den byggdes 1879 - 1880 av Johan Andersson (1863-1941). Han hade sex barn. En av sönerna var Arne Anderssons pappa Fred.

Omkring 1960 övertog Södra Gärdslösas byalag kvarnen och gjorde den i ordning.Kvarnen Flora bör enligt gamla undersökningar vara byggd redan i mitten 1700-talet och sedan renoverad i början av 1900-talet.

Kvarnen tillhörde på det tidiga 1900-talet Johan och senare sonen Fred Andersson på hemmanet nr 2:2 i S Gärdslösa. Kvarnen såldes på 1940-talet till folkskolläraren Gustaf Sålander. Han var intresserad av att bevara den gamla kulturen och hade medel till detta. Mågen Bertil Kassell och hans hustru Karin överlät sedermera kvarnen tillbaka till byn, mot att byalaget skulle bevara den för framtiden och bekosta underhållet.

Numera är kvarnen byalagets egendom och vårdas omsorgsfullt. År 2005 gjordes en stor renovering. Pengar till detta kom från byns försäljning av den samfällda vägen, som gränsar mot N Gärdslösa samt från två olika donationer från Ölandsklubben i Stockholm.


Text: Arne Andersson