Rensning av Galmarås källa 2019

Rensning av Galmarås källa 2019


Den 25 juni 2019 samladeds ett glatt gäng för att genomföra den årliga röjningen av gräs och sly fram till Galmarås källa, och rensning av källan. I år behövdes också gräsklippning runt kvarnen Flora.


Birger Palm och Lennart Sjöström skötte röjningen, och Barbro Palm och AnnCathrine Sjöström rensade källan. Efter välförrättat värv bjöds arbetslaget på kalla drycker av Mainy Ekberg.


Läs mer om Galmarås källa! Klicka här!